اعلانات سایت

یک هفته تاخیر در شروع دورۀ مثنوی دفتر اول

یک هفته تاخیر در شروع دورۀ مثنوی دفتر اول

از مدیر آموزش در
Number of replies: 0

به اطلاع می رساند ترم پانزدهم مثنوی دفتر اول، از دوهفتۀ آینده شروع خواهد شد و این هفته در روز شنبه این کلاس برگزار نخواهد شد.