اعلانات سایت

تاخیر در برگزاری جلسه سوم دوره روان درمانی اگزیستانسیال

تاخیر در برگزاری جلسه سوم دوره روان درمانی اگزیستانسیال

از مدیر آموزش در
Number of replies: 0

کلا به دو هفته اینده 1 مرداد ماه موکول شده است.